NewyddionTechnoleg

Mae Senheng yn siglo'n wyllt ar ei ddiwrnod masnachu IPO cyntaf

Ar ei ddiwrnod cyntaf ym mhrif farchnad Malaysia, postiodd y manwerthwr electroneg defnyddwyr ac electroneg Senheng New Retail Bhd ganlyniadau ofnadwy. Dechreuodd ei ddiwrnod masnachu ar 90 sen ($0,21) a chyrhaeddodd uchafbwynt ar 1,01 ringgit ($0,24) cyn cau ar 85,5 sen ($0,20). Pris cynnig cyhoeddus cychwynnol (IPO) y cwmni yw 1,07 ringgit. Felly mae terfyn ar 85,5 sen yn golygu gostyngiad o 21,5 sen, neu 20,09%, o'r IPO gwreiddiol. Fodd bynnag, roedd cyfalafu marchnad y grŵp yn dal i fod yn RM1,28 biliwn ($ 305,4 miliwn).

Senheng

Serch hynny, ar ddiwedd y dydd roedd y cwmni'n eithaf llwythog fel un o'r masnachwyr mwyaf gweithgar. Roedd ganddi'r ail stoc mwyaf gweithredol, gyda thua 163,55 miliwn o gyfranddaliadau yn newid dwylo. Roedd cyfaint masnachu yn cyfateb i 10,9% o'r cyfalaf cyfranddaliadau a gyhoeddwyd o $1,5 biliwn. Trwy gyhoeddi 250 miliwn o gyfranddaliadau newydd yn gyhoeddus, llwyddodd y cwmni i godi RM267,5 miliwn ($ 63,8 miliwn).

Mae Senheng yn eithaf poblogaidd yn y farchnad defnyddwyr Malaysia. Dyma'r ail adwerthwr trydanol ac electroneg mwyaf ym Malaysia. Mae gan Senheng bedwar categori siop gan gynnwys Grand Senheng Elite , Grand Senheng , Senheng, и senQ. Mae gan y cwmni tua 105 o siopau ym Malaysia yn unig. Yn ogystal, mae ganddo hefyd lwyfannau ar-lein gyda mwy na 280 o eitemau brand yn y siop.

Er gwaethaf canlyniadau siomedig y diwrnod cyntaf, mae'r cwmni'n optimistaidd. Mae Lim Kim Heng, cadeirydd gweithredol Senheng, yn gobeithio y gall y cwmni ddal 30% arall o'r farchnad. Mae'n honni nad yw hon yn orchest anodd. Cyn dyfodiad COVID-19, roedd y cwmni'n cofnodi twf dau ddigid.

Ni ddaeth rhestru Senheng ar yr amser iawn

O ran rhestr IPO y cwmni, dyma beth sydd gan Lim i'w ddweud

“[Os] edrychwch ar yr amgylchedd busnes byd-eang, nid yw’n ymddangos bod ein hamseriad yn dda iawn, ac wrth gwrs ni allwn hawlio sgôr uwch. “Ond mae hanfodion ein busnes ar y trywydd iawn. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau pedwerydd chwarter y mis nesaf ac yn gobeithio y bydd ein buddsoddwyr yn falch. Yn y ddwy neu dair blynedd nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar gynyddu refeniw, incwm net ac elw ar fuddsoddiad i’n buddsoddwyr.”

Yn ogystal, dywedodd Mr Lim nad oes gan y cwmni unrhyw gynlluniau i ehangu dramor. Bydd Senheng yn canolbwyntio ar farchnad Malaysia, meddai. Mae'n gobeithio dod yn "hyrwyddwr lleol" o fewn pum cilomedr i'r siopau.

Mae Senheng yn llwyddo i gadw ei restr eiddo yn ei le er gwaethaf y prinder nwyddau. “Rydyn ni braidd yn lwcus gan fod gennym ni berthynas dda gyda’n partneriaid busnes. Llwyddwyd i gadw ein stoc i geisio cynnig yr un prisiau cymaint ag y gallem nes i’n stoc ddod i ben.” …mr. meddai Lim.

Ychwanegu sylw

Erthyglau tebyg

Yn ôl i'r brig botwm